Восход и закат Солнца в Магугу

Точное Время Рассвета 18 июня

06:06

Точное Время Заката 18 июня

18:06

Ваше время сейчас:     Точное Время в Магугу